Sinh Cafe


  Địa chỉ

  Văn phòng TPHCM
      
      24-26 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.HCM
      246-248 Đề Thám, Quận 1, Tp.HCM
      Tel    : 84.8. 38 389 593 - 38 389 597 – 38 367 338
      Fax   : 84.8. 38 369 322
      Email: info@sinhcafevn.com
      Website: http://www.sinhcafevn.com

  Văn phòng Đà Lạt

      Nguyễn Đình Chiểu
      ĐT: (063) 822663 – 836702

  Văn phòng Mũi Né
      144 Nguyễn Đình Chiểu
      ĐT: (062) 847542

  Văn phòng Nha Trang
      2A Biệt Thự
      ĐT: (058) 521891 – 524392
      
      90 Hùng Vương
      
      54/1 Nguyễn Thiện Thuật
      ĐT:  (058) 522892 – 523183

  Văn phòng Hội An
      18B Hai Bà Trưng
      ĐT: (0510) 836948

  Văn phòng Huế
      ĐC: Kios, 12 Hùng Vương
      ĐT: (054) 845022
      
      7 Nguyễn Tri Phương
      ĐT:  (054) 848626

  Văn phòng Hà Nội
      ĐC:  47 Phố Hàng Hòm
      ĐT: (04) 289283

  Giá vé

      Lưu ý: Báng giá được lấy từ website Sinh Cafe, xin gọi điện thoại để có mức giá cập nhật nhất

  Một chặng

  Khởi Hành

  Sáng

  Chiều

  Thời Gian

  Giá VND

  Ha Noi – Hue ( ghế nằm)

  No bus

  17:30

  12 giờ

  180.000

  Hue – Ha Noi ( ghế nằm)

  No bus

  17:30

  12  giờ

  180.000

  Hue – Hoi An/Da Nang & vice versa

  07:30

  14:00

  04  giờ

  60.000

  Hoi An – Nha Trang & vice versa (ghế nằm)

  No bus

  19:00

  12  giờ

  200.000

  Nha Trang – Sai Gon & vice versa (ghế nằm)

  No bus

  20:00

  09  giờ

  160.000

  Nha Trang – Sai Gon & vice servsa (ghế ngồi)

  7:30

  No bus

  09  giờ

  130.000

  Nha Trang – Đà Lạt & vice versa

  07:00

  No bus

  05  giờ

  80.000

  Nha Trang – Mui Ne & vice versa

  07:30

  20:00

  4.5  giờ

  160.000

  Sai Gon – Mui Ne ( ghế ngồi)

  7:30

  20:30

  4.5  giờ

  90.000

  Sai Gon – Mui Ne ( ghế nằm)

  7:30

  20:30

  4.5  giờ

  180.000

  Mui Ne – Sai Gon ( ghế ngồi)

  00:30

  13:30

  4.5  giờ

  90.000

  Mui Ne – Sai Gon ( ghế nằm)

  00:30

  13:30

  4.5  giờ

  90.000

  Da Lat – Sai Gon & vice versa

  07:30

  No

  07  giờ

  100.000

  Mui Ne – Da Lat

  07:00

  No

  04  giờ

  100.000

  Da Lat – Mui Ne

  07:00

  No

  04  giờ

  100.000

  Liên tuyến


  No

  Hành trình

  Giờ khởi hành

  Giá VND

  01

  Sai Gon-Nha Trang –Hoi An-Hue-Ha Noi(Morning) –seating bus

  7:30 am

  570.000

  02

  Sai Gon-Nha Trang –Hoi An-Hue-Ha Noi(Night)-sleeping bus

  8:30 pm

  600.000

  03

  Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(Morning)-seating bus

  7:30 am

  620.000

  04

  Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(Night)-sleeping bus

  8:30 pm

  760.000

  05

  Sai Gon-Mui Ne-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(morning)-seating bus

  7:30 am

  750.000

  06

  Sai Gon-Mui Ne-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(night)-seating bus

  8:30 pm

  750.000

  07

  Sai Gon-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi-seating bus

  7:30 am

  620.000

  08

  Sai Gon – Da Lat – Mui Ne – Nha Trang – Hoi An – Hue – Ha Noi

  7:30 am

  730.000

  09

  Sai Gon-NhaTrang –Hoi An-Hue(Morning)-seating bus

  7:30 am

  390.000

  10

  Sai Gon-Nha Trang –Hoi An-Hue(Morning/Night)-sleeping bus

  8:30 pm

  420.000

  11

  Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue(Morning)-seating bus

  7:30 am

  440.000

  12

  Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue(Morning/Night)-sleeping bus

  8:30 pm

  580.000

  13

  Sai Gon-Mui Ne-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue – seating bus

  7:30 am

  570.000

  14

  Sai Gon-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue

  7:30 am

  440.000

  15

  Sai Gon-Da Lat- Mui Ne- Nha Trang- Hoi An- Hue

  7:30 am

  550.000

  16

  Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Sai Gon (Nha Trang Morning)

  5:30 pm

  570.000

  17

  Ha Noi-Hue-Hoi An-NhaTrang-Sai Gon (NhaTrang Night)

  5:30 pm

  600.000

  18

  Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon(Mui Ne Afternoon)

  5:30 pm

  620.000

  19

  Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon (Mui Ne Morning)

  5:30 pm

  760.000

  20

  Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Da Lat-Mui Ne-Sai Gon

  5:30 pm

  710.000

  21

  Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Da Lat-Sai Gon

  5:30 pm

  620.000

  22

  Hue-Hoi An-NhaTrang-Sai Gon (Nha Trang Morning)

  8:00 am

  390.000

  23

  Hue-Hoi An-Nha Trang-Sai Gon (Nha Trang Night)

  8:00 am

  420.000

  24

  Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon (Nha Trang Morning )

  8:00 am

  440.000

  25

  Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon (Nha Trang Night)

  8:00 am

  580.000

  26

  Hue-Hoi An-Nha Trang –Da Lat-Sai Gon

  8:00 am

  440.000

  27

  Hue-Hoi An-Nha Trang-Da Lat-Mui Ne-Sai Gon

  2:00 pm

  530.000


  Comments

  Mới