Sinh Cafe


    Địa chỉ

    Văn phòng TPHCM
        
        24-26 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.HCM
        246-248 Đề Thám, Quận 1, Tp.HCM
        Tel    : 84.8. 38 389 593 - 38 389 597 – 38 367 338
        Fax   : 84.8. 38 369 322
        Email: info@sinhcafevn.com
        Website: http://www.sinhcafevn.com

    Văn phòng Đà Lạt

        Nguyễn Đình Chiểu
        ĐT: (063) 822663 – 836702

    Văn phòng Mũi Né
        144 Nguyễn Đình Chiểu
        ĐT: (062) 847542

    Văn phòng Nha Trang
        2A Biệt Thự
        ĐT: (058) 521891 – 524392
        
        90 Hùng Vương
        
        54/1 Nguyễn Thiện Thuật
        ĐT:  (058) 522892 – 523183

    Văn phòng Hội An
        18B Hai Bà Trưng
        ĐT: (0510) 836948

    Văn phòng Huế
        ĐC: Kios, 12 Hùng Vương
        ĐT: (054) 845022
        
        7 Nguyễn Tri Phương
        ĐT:  (054) 848626

    Văn phòng Hà Nội
        ĐC:  47 Phố Hàng Hòm
        ĐT: (04) 289283

    Giá vé

        Lưu ý: Báng giá được lấy từ website Sinh Cafe, xin gọi điện thoại để có mức giá cập nhật nhất

    Một chặng

    Khởi Hành

    Sáng

    Chiều

    Thời Gian

    Giá VND

    Ha Noi – Hue ( ghế nằm)

    No bus

    17:30

    12 giờ

    180.000

    Hue – Ha Noi ( ghế nằm)

    No bus

    17:30

    12  giờ

    180.000

    Hue – Hoi An/Da Nang & vice versa

    07:30

    14:00

    04  giờ

    60.000

    Hoi An – Nha Trang & vice versa (ghế nằm)

    No bus

    19:00

    12  giờ

    200.000

    Nha Trang – Sai Gon & vice versa (ghế nằm)

    No bus

    20:00

    09  giờ

    160.000

    Nha Trang – Sai Gon & vice servsa (ghế ngồi)

    7:30

    No bus

    09  giờ

    130.000

    Nha Trang – Đà Lạt & vice versa

    07:00

    No bus

    05  giờ

    80.000

    Nha Trang – Mui Ne & vice versa

    07:30

    20:00

    4.5  giờ

    160.000

    Sai Gon – Mui Ne ( ghế ngồi)

    7:30

    20:30

    4.5  giờ

    90.000

    Sai Gon – Mui Ne ( ghế nằm)

    7:30

    20:30

    4.5  giờ

    180.000

    Mui Ne – Sai Gon ( ghế ngồi)

    00:30

    13:30

    4.5  giờ

    90.000

    Mui Ne – Sai Gon ( ghế nằm)

    00:30

    13:30

    4.5  giờ

    90.000

    Da Lat – Sai Gon & vice versa

    07:30

    No

    07  giờ

    100.000

    Mui Ne – Da Lat

    07:00

    No

    04  giờ

    100.000

    Da Lat – Mui Ne

    07:00

    No

    04  giờ

    100.000

    Liên tuyến


    No

    Hành trình

    Giờ khởi hành

    Giá VND

    01

    Sai Gon-Nha Trang –Hoi An-Hue-Ha Noi(Morning) –seating bus

    7:30 am

    570.000

    02

    Sai Gon-Nha Trang –Hoi An-Hue-Ha Noi(Night)-sleeping bus

    8:30 pm

    600.000

    03

    Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(Morning)-seating bus

    7:30 am

    620.000

    04

    Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(Night)-sleeping bus

    8:30 pm

    760.000

    05

    Sai Gon-Mui Ne-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(morning)-seating bus

    7:30 am

    750.000

    06

    Sai Gon-Mui Ne-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi(night)-seating bus

    8:30 pm

    750.000

    07

    Sai Gon-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue-Ha Noi-seating bus

    7:30 am

    620.000

    08

    Sai Gon – Da Lat – Mui Ne – Nha Trang – Hoi An – Hue – Ha Noi

    7:30 am

    730.000

    09

    Sai Gon-NhaTrang –Hoi An-Hue(Morning)-seating bus

    7:30 am

    390.000

    10

    Sai Gon-Nha Trang –Hoi An-Hue(Morning/Night)-sleeping bus

    8:30 pm

    420.000

    11

    Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue(Morning)-seating bus

    7:30 am

    440.000

    12

    Sai Gon-Mui Ne-Nha Trang-Hoi An-Hue(Morning/Night)-sleeping bus

    8:30 pm

    580.000

    13

    Sai Gon-Mui Ne-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue – seating bus

    7:30 am

    570.000

    14

    Sai Gon-Da Lat-Nha Trang-Hoi An-Hue

    7:30 am

    440.000

    15

    Sai Gon-Da Lat- Mui Ne- Nha Trang- Hoi An- Hue

    7:30 am

    550.000

    16

    Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Sai Gon (Nha Trang Morning)

    5:30 pm

    570.000

    17

    Ha Noi-Hue-Hoi An-NhaTrang-Sai Gon (NhaTrang Night)

    5:30 pm

    600.000

    18

    Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon(Mui Ne Afternoon)

    5:30 pm

    620.000

    19

    Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon (Mui Ne Morning)

    5:30 pm

    760.000

    20

    Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Da Lat-Mui Ne-Sai Gon

    5:30 pm

    710.000

    21

    Ha Noi-Hue-Hoi An-Nha Trang-Da Lat-Sai Gon

    5:30 pm

    620.000

    22

    Hue-Hoi An-NhaTrang-Sai Gon (Nha Trang Morning)

    8:00 am

    390.000

    23

    Hue-Hoi An-Nha Trang-Sai Gon (Nha Trang Night)

    8:00 am

    420.000

    24

    Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon (Nha Trang Morning )

    8:00 am

    440.000

    25

    Hue-Hoi An-Nha Trang-Mui Ne-Sai Gon (Nha Trang Night)

    8:00 am

    580.000

    26

    Hue-Hoi An-Nha Trang –Da Lat-Sai Gon

    8:00 am

    440.000

    27

    Hue-Hoi An-Nha Trang-Da Lat-Mui Ne-Sai Gon

    2:00 pm

    530.000


    Comments

    Mới